Skip to content
Home » การซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์สำคัญ!! ห้ามละเลย

การซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์สำคัญ!! ห้ามละเลย

 • by

รถยก (Forklift) เป็นเครื่องจักรกลหนักที่ทรงพลัง มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนย้ายสินค้าจำนวนมาก การบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงช่วยยืดอายุการใช้งาน ป้องกันความเสียหาย และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังสำคัญต่อความปลอดภัยด้วย เหตุผลหลักๆ ที่คุณต้องบำรุงรักษารถยก

forklift

ประโยชน์ของการซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์เสมอ

1. เพิ่มความปลอดภัย:

 • รถยกที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเบรก ไฮดรอลิก และระบบควบคุมต่างๆ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ปกป้องคนงาน สินค้า และทรัพย์สิน

2. ยืดอายุการใช้งาน:

 • การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง ตรวจสอบความสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ และแก้ไขปัญหาเล็กน้อยก่อนลุกลาม ช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยก ลดความจำเป็นในการซ่อแซมใหญ่ หรือซื้อเครื่องใหม่เร็วกว่ากำหนด
forklift

3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:

 • รถยกที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีจะทำงานได้อย่างราบรื่น ใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้อยลง ลดเวลาหยุดทำงาน ช่วยให้การขนย้ายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. ลดต้นทุนการดำเนินงาน:

 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันช่วยป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อแซมชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ยาง ยางเบรก และชิ้นส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ รถยกที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยังช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงอีกด้วย
forklift

วิธีการบำรุงรักษารถยกเบื่้องต้น:

 • ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต
 • ตรวจสอบสภาพรถยกก่อนใช้งานทุกครั้ง
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองตามกำหนด
 • ทำความสะอาดและหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ
 • ตรวจสอบสภาพยาง เบรก ระบบไฟ และระบบไฮดรอลิก
 • บันทึกประวัติการบำรุงรักษา
 • หากพบจุดผิดปกติ ตรวจสอบ และ เรียกช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ โดยทันที

สำหรับผู้อ่านท่านใดที่กำลังมองหา บริษัทซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ ผู้เขียนขอแนะนำ บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด เพราะนอกจากจะมีความเป็นมืออาชีพแล้ว ยังให้บริการในราคายุติธรรม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://goodrichforklift999.com/

goodrich-forklift-logo

รูปภาพ Google